کارمزد ها

وضعیت
نام نماد حداقل ارسال کارمزد انتقال محدودیت برداشت روزانه وضعیت
Item Emoji Heroes of Mavia MAVIA 0.00 غیر فعال
Item Emoji پنکیک سوآپ CAKE 0.00 فعال
Item Emoji زی کش ZEC 0.00 فعال
Item Emoji لونا کلاسیک LUNC 0.00 فعال
Item Emoji فلو FLOW 0.00 فعال
Item Emoji سینتتیکس SNX 0.00 فعال
Item Emoji مولتی ورس ایکس EGLD 0.00 فعال
Item Emoji منتل MNT 0.00 غیر فعال
Item Emoji لیدو دائو LDO 0.00 فعال
Item Emoji فایل کوین FIL 0.00 فعال
Item Emoji کرونوس CRO 0.00 غیر فعال
Item Emoji ای ام ایکس IMX 0.00 فعال
Item Emoji دای DAI 0.00 غیر فعال
Item Emoji گالا GALA 0.00 فعال
Item Emoji کامپاند COMP 0.00 فعال
نمایش: 1 - 15 از 77 داده